اخبار ویژه

نتایج هفته

1:1 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:2 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:2 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:6 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:0 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:3 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:1 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:1 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:2 ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار

هفته 26

هوفنهایم

هوفنهایم

(
آلمان
)
وردربرمن

وردربرمن

(
آلمان
)
هرتابرلین

هرتابرلین

(
آلمان
)
وولفسبورگ

وولفسبورگ

(
آلمان
)
آگزبورگ

آگزبورگ

(
آلمان
)
اشتوتگارت

اشتوتگارت

(
آلمان
)
بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

(
آلمان
)
بایرن مونیخ

بایرن مونیخ

(
آلمان
)
بوخوم

بوخوم

(
آلمان
)
دورتموند

دورتموند

(
آلمان
)
شالکه

شالکه

(
آلمان
)
فرایبورگ

فرایبورگ

(
آلمان
)
کلن

کلن

(
آلمان
)
لایپزیش

لایپزیش

(
آلمان
)
ماینتس

ماینتس

(
آلمان
)