اخبار ویژه

نتایج هفته

1:0 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:1 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
4:0 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:1 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:3 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:3 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:2 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:1 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:2 ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:1 ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ مشاهده آمار

هفته 28

آاس رم

آاس رم

(
ایتالیا
)
آتالانتا

آتالانتا

(
ایتالیا
)
آث میلان

آث میلان

(
ایتالیا
)
امپولی

امپولی

(
ایتالیا
)
اودینزه

اودینزه

(
ایتالیا
)
اینتر میلان

اینتر میلان

(
ایتالیا
)
بولونیا

بولونیا

(
ایتالیا
)
تورینو

تورینو

(
ایتالیا
)
ساسولو

ساسولو

(
ایتالیا
)
سالرنیتانا

سالرنیتانا

(
ایتالیا
)
Sampdoria badge

سمپدوریا

(
ایتالیا
)
فیورنتینا

فیورنتینا

(
ایتالیا
)
کریمونس

کریمونس

(
ایتالیا
)
لا اسپزیا

لا اسپزیا

(
ایتالیا
)
لاتزیو

لاتزیو

(
ایتالیا
)
Us lecce

لچه

(
ایتالیا
)
مونزا

مونزا

(
ایتالیا
)
ناپولی

ناپولی

(
ایتالیا
)
هلاس ورونا

هلاس ورونا

(
ایتالیا
)
یوونتوس

یوونتوس

(
ایتالیا
)