اخبار ویژه

نتایج هفته

1:4 ۰۶ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0:0 ۰۶ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
1:1 ۰۶ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
1:4 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0:2 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
2:1 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
1:0 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0:1 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
3:1 ۰۵ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار
0:1 ۰۴ مهر ۱۴۰۲ مشاهده آمار

هفته 7

آاس رم

آاس رم

(
ایتالیا
)
آتالانتا

آتالانتا

(
ایتالیا
)
آث میلان

آث میلان

(
ایتالیا
)
امپولی

امپولی

(
ایتالیا
)
اودینزه

اودینزه

(
ایتالیا
)
اینتر میلان

اینتر

(
ایتالیا
)
بولونیا

بولونیا

(
ایتالیا
)
تورینو

تورینو

(
ایتالیا
)
ساسولو

ساسولو

(
ایتالیا
)
سالرنیتانا

سالرنیتانا

(
ایتالیا
)
فیورنتینا

فیورنتینا

(
ایتالیا
)
لاتزیو

لاتزیو

(
ایتالیا
)
Us lecce

لچه

(
ایتالیا
)
مونزا

مونزا

(
ایتالیا
)
ناپولی

ناپولی

(
ایتالیا
)
هلاس ورونا

هلاس ورونا

(
ایتالیا
)
یوونتوس

یوونتوس

(
ایتالیا
)
جنوا

جنوا

(
ایتالیا
)
فروزینونه

فروزینونه

(
ایتالیا
)