نتایج

1:1 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:6 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آمار
3:5 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:4 ۰۵ اسفند ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
3:0 ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
3:1 ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
4:2 ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:5 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:5 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:5 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
4:1 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ آمار
5:0 ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ آمار
6:1 ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۳۰ دی ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
3:4 ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:7 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:6 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ آمار
1:1 ۲۲ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:4 ۲۰ آبان ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۸ آبان ۱۴۰۱ آمار
بوخوم

بوخوم

(
آلمان
)
دورتموند

دورتموند

(
آلمان
)
شالکه

شالکه

(
آلمان
)
فرایبورگ

فرایبورگ

(
آلمان
)
کلن

کلن

(
آلمان
)
لایپزیش

لایپزیش

(
آلمان
)
ماینتس

ماینتس

(
آلمان
)
هوفنهایم

هوفنهایم

(
آلمان
)
وردربرمن

وردربرمن

(
آلمان
)
هرتابرلین

هرتابرلین

(
آلمان
)
وولفسبورگ

وولفسبورگ

(
آلمان
)
آگزبورگ

آگزبورگ

(
آلمان
)
اشتوتگارت

اشتوتگارت

(
آلمان
)
بایرلورکوزن

بایرلورکوزن

(
آلمان
)
بایرن مونیخ

بایرن مونیخ

(
آلمان
)