نتایج

1:2 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ آمار
3:0 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
3:1 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
3:1 ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:6 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
2:3 ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۰۷ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۰۶ اسفند ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۰۵ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۱ اسفند ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:4 ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:6 ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:4 ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
3:2 ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ آمار
4:3 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:4 ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:0 ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:2 ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:3 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:0 ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۳۰ دی ۱۴۰۱ آمار
0:2 ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۶ دی ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۵ دی ۱۴۰۱ آمار
2:1 ۲۵ دی ۱۴۰۱ آمار
1:3 ۲۴ دی ۱۴۰۱ آمار
0:1 ۲۴ دی ۱۴۰۱ آمار
1:2 ۲۴ دی ۱۴۰۱ آمار
1:0 ۲۴ دی ۱۴۰۱ آمار
1:1 ۲۳ دی ۱۴۰۱ آمار
آلمریا

آلمریا

(
اسپانیا
)
اتلتیک بیلبائو

اتلتیک بیلبائو

(
اسپانیا
)
اتلتیکو مادرید

اتلتیکو مادرید

(
اسپانیا
)
اسپانیول

اسپانیول

(
اسپانیا
)
الچه

الچه

(
اسپانیا
)
اوساسونا

اوساسونا

(
اسپانیا
)
بارسلونا

بارسلونا

(
اسپانیا
)
ختافه

ختافه

(
اسپانیا
)
خیرونا

خیرونا

(
اسپانیا
)
رئال بتیس

رئال بتیس

(
اسپانیا
)
رئال سوسیداد

رئال سوسیداد

(
اسپانیا
)
رئال مادرید

رئال مادرید

(
اسپانیا
)
رایو وایه کانو

رایو وایه کانو

(
اسپانیا
)
سلتاویگو

سلتاویگو

(
اسپانیا
)
سویا

سویا

(
اسپانیا
)
کادیز

کادیز

(
اسپانیا
)
مایورکا

مایورکا

(
اسپانیا
)
والنسیا

والنسیا

(
اسپانیا
)
وایادولید

وایادولید

(
اسپانیا
)
ویارئال

ویارئال

(
اسپانیا
)