آث میلان

آث میلان

(
ایتالیا
)
چلسی

چلسی

(
انگلیس
)
دیناموزاگرب

دیناموزاگرب

(
کرواسی
)
سالزبورگ

سالزبورگ

(
اتریش
)

نتایج

1:2 ۱۱ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:4 ۱۱ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
4:0 ۰۳ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:1 ۰۳ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:1 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
2:0 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:3 ۱۳ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:1 ۱۳ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:1 ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:3 ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ مشاهده آمار

23 شهریور 1401

13 مهر 1401

19 مهر 1401

03 آبان 1401

11 آبان 1401