سویا

سویا

(
اسپانیا
)
منچسترسیتی

منچسترسیتی

(
انگلیس
)
دورتموند

دورتموند

(
آلمان
)
کپنهاگن

کپنهاگن

(
دانمارک
)

نتایج

1:1 ۱۱ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:3 ۱۱ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:0 ۰۳ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:3 ۰۳ آبان ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:1 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:0 ۱۹ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
4:1 ۱۳ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:5 ۱۳ مهر ۱۴۰۱ مشاهده آمار
1:2 ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ مشاهده آمار
0:0 ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ مشاهده آمار

23 شهریور 1401

13 مهر 1401

19 مهر 1401

03 آبان 1401

11 آبان 1401