• سرمربی فعلی هیکو هرلیش

1907

سال تاسیس

آگزبورگ

فوتبال،باشگاه فوتبال آگسبورگیک باشگاه فوتبال در شهر آگسبورگ در کشور آلمان است.

این باشگاه در ۸ اوت ۱۹۰۷ تأسیس شده‌است.

کیت اول آگزبورگ ۲۰۲2