• سرمربی فعلی اورلیو آندره‌آتزولی

1920

سال تاسیس

امپولی

فوتبال،باشگاه فوتبال امپولی باشگاه فوتبال ایتالیایی است که در شهر امپولی قرار دارد.

این باشگاه در سال ۱۹۲۰ تأسیس شده است.

کیت اول امپولی ۲۰۲2