• کنفدراسیون یوفا (اروپا)
  • سرمربی فعلی کاسپر هیولماند
  • کاپیتان سیمون کیایر
  • بیشترین بازی ملی پیتر اشمایکل (۱۲۹)
  • بیشترین گل ملی پل نیلسن (۵۲) یان دال توماسون (۵۲)

1889

سال تاسیس

1

تعداد قهرمانی ها

دانمارک

فوتبال،تیم ملی فوتبال دانمارک یک تیم فوتبال بین‌المللی است که به نمایندگی از کشور دانمارک به میدان می‌رود. این تیم زیر نظر فدراسیون فوتبال دانمارک فعالیت می‌کند.

دانمارک سابقه قهرمانی در جام ملتهای اروپا سال ۱۹۹۲ را در کارنامه خود دارد.

جام ملت‌های اروپا

1992
1

کیت اول دانمارک ۲۰۲2

لباس پلیری دوم دانمارک 2022