• سرمربی فعلی داویده نیکولا

1919

سال تاسیس

سالرنیتانا

فوتبال،باشگاه فوتبال سالرنیتانا  یک باشگاه ایتالیایی است که در شهر سالرنو قرار دارد و تا سال ۲۰۲۰ در سری بی قرار داشت. این باشگاه با قرار گرفتن در رتبه دوم سری بی در سال ۲۰۲۱ موفق شد پس از ۲۳ سال مجدداً به سری آ برگردد. این تیم در انتهای فصل ۲۰۲۲ با قرار گرفتن در رتبه هفدهم موفق شد برای فصل بعد در سری آ باقی بماند.

کیت اول سالرنیتانا ۲۰۲2