• کنفدراسیون یوفا (اروپا)
  • سرمربی فعلی دراگان استویکوویچ
  • کاپیتان الکساندر کلاروف
  • بیشترین بازی ملی برانیسلاو ایوانوویچ (۱۰۵)
  • بیشترین گل ملی الکساندر میتروویچ (۴۱)

1919

سال تاسیس

صربستان

فوتبال،تیم ملی فوتبال صربستان یک تیم فوتبال بین‌المللی است که به نمایندگی از کشور صربستان به میدان می‌رود. این تیم زیر نظر اتحادیه فوتبال صربستان فعالیت می‌کند.

کیت اول صربستان ۲۰۲2

لباس پلیری دوم صربستان 2022