• سرمربی فعلی ائوزبیو دی فرانچسکو

1906

سال تاسیس

فروزینونه

فوتبال،باشگاه فوتبال فروزینونه (Frosinone Calcio)یک باشگاه ایتالیایی است که در شهر فروزینونه قرار دارد و در سری آ مشغول به فعالیت است.