• سرمربی فعلی Bo Svensson

1905

سال تاسیس

ماینتس

فوتبال،باشگاه فوتبال ماینس ۰۵باشگاه فوتبال آلمانی است که در ماینتز یکی از شهرهای ایالت راینلاند-فالتز قرار دارد. باشگاه ماینس در تاریخ ۲۷ مارس ۱۹۰۵ تأسیس شده‌است.

کیت اول ماینتس ۲۰۲2