وردربرمن

فوتبال،یک باشگاه ورزشی حرفه ای است که در بوندسلیگا آلمان فعالیت میکند

بوندس‌لیگا

۱۹۶۴–۶۵, ۱۹۸۷–۸۸, ۱۹۹۲–۹۳, ۲۰۰۳–۰۴
4

جام حذفی

۱۹۶۰–۶۱, ۱۹۹۰–۹۱, ۱۹۹۳–۹۴, ۱۹۹۸–۹۹, ۲۰۰۳–۰۴, ۲۰۰۸–۰۹
6

سوپر جام

۱۹۹۸, ۱۹۹۳, ۱۹۹۴
3

کیت اول وردربرمن ۲۰۲2