• سرمربی فعلی Attilio Tesser

1903

سال تاسیس

کریمونس

فوتبال،باشگاه فوتبال کرمونزهیک باشگاه فوتبال ایتالیایی است که در کرمونا پایه‌گذاری شده است. این باشگاه در سال ۱۹۰۳ تأسیس شده است.

سال ۱۹۹۶ آخرین سالی بود که این باشگاه در سری آ بازی کرده است.

سال ۲۰۲۲ هم در بازگشت به سری آ موفق شدند

باز هم موفق شدند که در سال ۲۰۲۲ به سری آ بازگردند .

از بازیکنان مشهور سابق این باشگاه می‌توان به جانلوکا ویالی، ولادزلف مودا، جوزپه فاوالی، جان الویسی و انریکو کیسا اشاره کرد.