سری آ ایتالیا, هفته 4 سری آ ایتالیا

۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۲:۱۵

آاس رم آاس رم 0:7 امپولی امپولی
3-5-2 سیستم 4-3-3

آاس رم | امپولی