سری آ ایتالیا, هفته 28 سری آ ایتالیا

۱۳ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۹:۳۰

آاس رم آاس رم 0:3 Sampdoria badge سمپدوریا
4-2-3-1 سیستم 4-3-2-1

آاس رم | سمپدوریا