سری آ ایتالیا, هفته 29 سری آ ایتالیا

۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | ۲۲:۳۰

آث میلان آث میلان 0:0 امپولی امپولی
4-2-3-1 سیستم 4-3-1-2

آث میلان | امپولی