جام جهانی, فینال جام جهانی

۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸:۳۰

آرژانتین آرژانتین 3(4):(2)3 فرانسه فرانسه
4-4-2 سیستم 4-1-2-3
4 کارت زرد 3
0 کارت قرمز 0
20 موقعیت گل 10
6 کرنر 5
26 خطا 19
22 ضربه آزاد 28
4 آفساید 4
10 شوت در چارچوب 5
2 مهار توپ 7
54% مالکیت توپ 46%

آرژانتین | فرانسه