لیگ برتر ایران, هفته 4 لیگ برتر ایران

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۰:۰۰

آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک 2:0 شمس آذر قزوین شمس آذر قزوین
4-4-2 سیستم 4-4-2

آلومینیوم اراک | شمس آذر قزوین