لیگ برتر ایران, هفته 17 لیگ برتر ایران

۰۷ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰

آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک 1:3 صنعت نفت آبادان صنعت نفت آبادان
4-3-3 سیستم 4-4-2

آلومینیوم اراک | صنعت نفت آبادان