بوندسلیگا آلمان, هفته 24 بوندسلیگا آلمان

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 1:1 اشتوتگارت اشتوتگارت
3-4-2-1 سیستم 4-3-3

آینتراخت فرانکفورت | اشتوتگارت