بوندسلیگا آلمان, هفته 10 بوندسلیگا آلمان

۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 1:5 بایرلورکوزن بایرلورکوزن
4-2-3-1 سیستم 3-4-3

آینتراخت فرانکفورت | بایرلورکوزن