بوندسلیگا آلمان, هفته 26 بوندسلیگا آلمان

۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ۲۲:۰۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 1:1 بوخوم بوخوم
3-4-2-1 سیستم 4-1-2-1-2

آینتراخت فرانکفورت | بوخوم