بوندسلیگا آلمان, هفته 1 بوندسلیگا آلمان

۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 0:1 دارمشتات دارمشتات
3-4-3 سیستم 3-4-2-1

آینتراخت فرانکفورت | دارمشتات