گروه D لیگ قهرمانان اروپا, لیگ قهرمانان اروپا, هفته 5 گروه D لیگ قهرمانان اروپا

۰۴ آبان ۱۴۰۱ | ۲۲:۳۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 1:2 مارسی مارسی
3-4-2-1 سیستم 3-4-2-1

آینتراخت فرانکفورت | مارسی