بوندسلیگا آلمان, هفته 19 بوندسلیگا آلمان

۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 0:3 هرتابرلین هرتابرلین
3-4-2-1 سیستم 4-3-3

آینتراخت فرانکفورت | هرتابرلین