بوندسلیگا آلمان, هفته 14 بوندسلیگا آلمان

۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۲۳:۰۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 2:4 هوفنهایم هوفنهایم
3-4-2-1 سیستم 3-3-2-2

آینتراخت فرانکفورت | هوفنهایم