بوندسلیگا آلمان, هفته 21 بوندسلیگا آلمان

۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۱:۰۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 0:2 وردربرمن وردربرمن
3-4-2-1 سیستم 3-3-2-2

آینتراخت فرانکفورت | وردربرمن