بوندسلیگا آلمان, هفته 3 بوندسلیگا آلمان

۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 1:1 کلن کلن
3-4-2-1 سیستم 4-2-3-1

آینتراخت فرانکفورت | کلن