بوندسلیگا آلمان, هفته 8 بوندسلیگا آلمان

۰۹ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت 0:2 یونیون برلین یونیون برلین
3-4-2-1 سیستم 3-3-2-2

آینتراخت فرانکفورت | یونیون برلین