گروه B لیگ قهرمانان اروپا, لیگ قهرمانان اروپا, هفته 5 گروه B لیگ قهرمانان اروپا

۰۴ آبان ۱۴۰۱ | ۲۲:۳۰

اتلتیکو مادرید اتلتیکو مادرید 2:2 بایرلورکوزن بایرلورکوزن
4-4-2 سیستم 3-4-3

اتلتیکومادرید | بایرلورکوزن