سری آ ایتالیا, هفته 21 سری آ ایتالیا

۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰

لا اسپزیا لا اسپزیا 3:0 ناپولی ناپولی
3-5-2 سیستم 4-3-3

اسپتزیا | ناپولی