گروه D لیگ قهرمانان اروپا, لیگ قهرمانان اروپا, هفته 6 گروه D لیگ قهرمانان اروپا

۱۰ آبان ۱۴۰۱ | ۲۳:۳۰

اسپورتینگ اسپورتینگ 2:1 آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت
3-4-3 سیستم 3-4-3

اسپورتینگ | آینتراخت فرانکفورت