سری آ ایتالیا, هفته 12 سری آ ایتالیا

۰۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰

امپولی امپولی 2:0 آتالانتا آتالانتا
4-3-3 سیستم 3-4-1-2

امپولی | آتالانتا