سری آ ایتالیا, هفته 20 سری آ ایتالیا

۰۸ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۷:۳۰

امپولی امپولی 2:2 تورینو تورینو
4-3-1-2 سیستم 3-4-2-1

امپولی | تورینو