سری آ ایتالیا, هفته 9 سری آ ایتالیا

۱۷ مهر ۱۴۰۱ | ۱۶:۳۰

اودینزه اودینزه 2:2 آتالانتا آتالانتا
3-5-2 سیستم 3-4-1-2

اودینزه | آتالانتا