سری آ ایتالیا, هفته 16 سری آ ایتالیا

۱۴ دی ۱۴۰۱ | ۲۳:۱۵

اودینزه اودینزه 1:1 امپولی امپولی
3-5-2 سیستم 4-3-1-2

اودینزه | امپولی