سری آ ایتالیا, هفته 21 سری آ ایتالیا

۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳:۱۵

اینتر میلان اینتر میلان 0:1 آث میلان آث میلان
3-5-2 سیستم 3-5-2

اینتر | آث میلان