سری آ ایتالیا, هفته 25 سری آ ایتالیا

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۲۰:۳۰

اینتر میلان اینتر میلان 0:2 Us lecce لچه
3-5-2 سیستم 4-3-3

اینتر | لچه