بوندسلیگا آلمان, هفته 27 بوندسلیگا آلمان

۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

بایرلورکوزن بایرلورکوزن 1:3 آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت
3-4-1-2 سیستم 3-4-2-1

بایرلورکوزن | آینتراخت فرانکفورت