بوندسلیگا آلمان, هفته 17 بوندسلیگا آلمان

۰۵ بهمن ۱۴۰۱ | ۲۳:۰۰

بایرلورکوزن بایرلورکوزن 0:2 بوخوم بوخوم
3-1-4-2 سیستم 4-2-3-1

بایرلورکوزن | بوخوم