بوندسلیگا آلمان, هفته 3 بوندسلیگا آلمان

۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۰

بایرلورکوزن بایرلورکوزن 1:5 دارمشتات دارمشتات
3-4-2-1 سیستم 3-4-1-2

بایرلورکوزن | دارمشتات