بوندسلیگا آلمان, هفته 9 بوندسلیگا آلمان

۱۶ مهر ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰

بایرلورکوزن بایرلورکوزن 0:4 شالکه شالکه
3-4-2-1 سیستم 4-4-2

بایرلورکوزن | شالکه