بوندسلیگا آلمان, هفته 23 بوندسلیگا آلمان

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

بایرلورکوزن بایرلورکوزن 1:4 هرتابرلین هرتابرلین
3-4-3 سیستم 3-3-2-2

بایرلورکوزن | هرتابرلین