بوندسلیگا آلمان, هفته 13 بوندسلیگا آلمان

۱۵ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰

بایرلورکوزن بایرلورکوزن 0:5 یونیون برلین یونیون برلین
3-4-3 سیستم 3-3-2-2

بایرلورکوزن | یونیون برلین