گروه F, هفته 2 گروه F

۰۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶:۳۰

بلژیک بلژیک 2:0 مراکش مراکش
3-5-2 سیستم 4-1-2-3
1 کارت زرد 1
0 کارت قرمز 0
10 موقعیت گل 11
9 کرنر 1
10 خطا 13
15 ضربه آزاد 13
3 آفساید 2
4 شوت در چارچوب 4
2 مهار توپ 4

بلژیک | مراکش

فوتبال ،بلژیک | مراکش