گروه F, هفته 1 گروه F

۰۲ آذر ۱۴۰۱ | ۲۲:۳۰

بلژیک بلژیک 0:1 کانادا کانادا
3-4-3 سیستم 3-4-3
3 کارت زرد 2
0 کارت قرمز 0
9 موقعیت گل 21
4 کرنر 4
11 خطا 14
15 ضربه آزاد 10
0 آفساید 1
3 شوت در چارچوب 3
3 مهار توپ 2

بلژیک | کانادا

فوتبال ،بلژیک ، کانادا