بوندسلیگا آلمان, هفته 4 بوندسلیگا آلمان

۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | ۲۰:۰۰

بوخوم بوخوم 1:1 آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت
3-3-2-2 سیستم 3-4-2-1

بوخوم | آینتراخت فرانکفورت