گروه D لیگ قهرمانان اروپا, لیگ قهرمانان اروپا, هفته 4 گروه D لیگ قهرمانان اروپا

۲۰ مهر ۱۴۰۱ | ۲۲:۳۰

تاتنهام تاتنهام 2:3 آینتراخت فرانکفورت آینتراخت فرانکفورت
3-4-3 سیستم 3-4-2-1

تاتنهام | آینتراخت فرانکفورت